“Sipas planit dinamik, shtrirja e rrjetit të gypave të ngrohjes për këtë lagje planifikohet të zgjasë disa muaj. NP “Termokos” SH.A. kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për pengesat eventuale, që do të paraqiten gjatë realizimit të punimeve dhe paraprakisht i falënderon ata për bashkëpunimin!”, përfundon njoftimi.