×
 • Financa
 • Financa

  “Lion Mode”, e specializuar në fushën e financave ofron këto shërbime për bizneset

  NGASigurimet
  15 Mars 2023

  Kompania “Lion Mode” tashmë e specializuar në fushën e financave ofron të gjitha shërbimet e kontabilitetit për biznese duke ju ndihmuar dhe këshilluar vazhdimisht për ta sjellur atë në një pikë tejet profesionale.

  Shërbimet të cilat ofrohen nga kompania “Lione Mode”, janë:

  1. Regjistrimin e biznesit.

  2. Mbajtjen e librave të kontabilitetit.

  3. Përgatitjen e pasqyrave financiare sipas SNRF dhe ATK.

  4. Deklarimin e tatimeve mujore, tremujore dhe vjetore në ATK.

  5. Këshillim i vazhdueshëm për biznesin.

  6. Konsultime biznesore.

  7. Plane për biznes.

  8. Shërbime dhe raporte të tjera në bazë të kërkesave të biznesit.

  9. Rishikimi dhe nënshkrimi i pasqyrave, financiare nga kontabilisti i çertifikuar.

  10. Çregjistrimin e biznesit.

  11. Si ti deklaroni fitimet nga shërbimet online, etj.

  Pra, janë disa nga shërbimet esencile që i ofron kjo kompani, prandaj për informata më të hollësishme drejt ngritjes së kompanisë suaj ju mund ta kontaktoni “Lion Mode” ku ju pret drejtori, Valon Berisha me stafin e tij profesional.

  email: [email protected]

  Tel: +383 49 888 913

  Nga Rubrika

  Sigurimet, © 2024 Të gjitha të drejtat e rezervuara.